Allmänna villkor och ångerrät

Allmänt

Om du beställer från PURE SKIN FOOD International (English) som privatperson

Allmänna villkor för företagskunder (B2B)

Om du beställer från PURE SKIN FOOD International (English) som ett företag

Allmänt

Den 11.07.2024

Om du gör beställningar på www.pureskinfood.se som konsument i den mening som avses i konsumentskyddslagen ska dessa allmänna villkor inklusive ångerrätt (nedan kallade "AV") utgöra grunden för avtalet i den version som gällde vid beställningstillfället. Om du gör beställningar på www.pureskinfood.se som en del av en affärsverksamhet ska endast de tillämpliga allmänna villkoren för företagskunder i avsnittet nedan gälla.

Översikt:

 1. Avtalspartner
 2. Giltighet och godkännande av dessa allmänna villkor
 3. Korrekthet och sekretess för dina uppgifter i ditt kundkonto och för gästbeställningar
 4. Priser och fraktkostnader
 5. Prenumerationer
 6. Betalnings- och leveransvillkor
 7. Erbjudande och ingående av avtal
 8. Sparande av avtalstexten
 9. Borttagnings- eller avbeställningsvillkor
 10. Reklamationsrätt och garanti
 11. Bestämmelser om ansvar
 12. Sekretesspolicy
 13. Användbar lag
 14. Skiljenämnd och tvistlösning online

Vi kan komma att uppdatera dessa villkor från tid till annan för att till exempel återspegla ändringar i vår praxis eller andra operativa, juridiska eller regleringsmässiga skäl.

1) Avtalspartner

www.pureskinfood.se är en webbshop som tillhör gruppen niceshops. Niceshops-gruppen har specialiserat sig på design av webbshoppar och logistisk bearbetning inom området e-handel inom olika produktsegment. Din avtalspartner för beställningar på www.pureskinfood.se är:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Österrike

E-post: sverige@pureskinfood.net
Telefon: (+43) 720 303050 5099

(hädanefter "vi" eller "oss").

Det språk som är tillgängligt för beställningar, ingående av kontrakt, kundservice och annan information på www.pureskinfood.se är svenska.

2) Giltighet och godkännande av dessa allmänna villkor

Med varje beställning på www.pureskinfood.se godkänner du dessa allmänna villkor, samtycker till dem och accepterar deras exklusiva giltighet.

Alla affärsrelationer mellan dig och oss är exklusivt föremål för dessa villkor i den version som är tillämplig vid tidpunkten för din beställning. Avvikelser från dessa allmänna villkor eller motstridiga villkor för affärs- eller köp kommer inte att bli en del av avtalet - inte ens underförstått.

Vi kan endast ändra dessa allmänna villkor ensidigt om detta är nödvändigt för att eliminera efterföljande likvärdighetsstörningar eller för att anpassa oss till ändrade juridiska eller tekniska ramvillkor. En sådan senare förändring kan inte orsaka någon nackdel för dig.

3) Korrekthet och sekretess för dina uppgifter i ditt kundkonto och för gästbeställningar

Du ansvarar för att se till att all information du lämnar är fullständig och korrekt vid alla tidpunkter.

Du är fri att registrera dig på www.pureskinfood.se med ett personligt kundkonto eller att göra gästbeställningar utan ett kundkonto.

Med ett kundkonto kan du uppdatera eventuella ändringar av dina uppgifter. Du är ansvarig för att hålla dina åtkomstdata konfidentiella och skydda dem från obehörig åtkomst. Om du misstänker att din åtkomst eller andra uppgifter har missbrukats av obehöriga måste vi omedelbart informeras för att kunna förebygga fall av bedrägeri.

Vi förbehåller oss rätten att stänga kundkonton. Detta gäller särskilt om du bryter mot gällande lag, avtal eller våra riktlinjer.

4) Priser och fraktkostnader

Alla priser på varor som anges på www.pureskinfood.se är totalpriser och inkluderar alla skatter, men inkluderar inte fraktkostnader, eventuella tullklareringskostnader och importskatter för leveranser utanför EU (om inget annat anges) och eventuella kostnader för montering eller installation. De belopp som anges vid beställningstillfället gäller i varje enskilt fall.

Från ett visst ordervärde kan fraktkostnaderna slopas. Du kan ta reda på mer om fraktkostnaderna i förväg här. Vid kontant betalning vid leverans tas en extra avgift ut av leverantören av leveranstjänsten för tjänsten (avgift för kontant betalning vid leverans). Denna debiteras direkt till dig av leverantören av leveranstjänsten.

Innan du slutför din beställning på www.pureskinfood.se informerar vi dig återigen i ordersammanfattningen om alla priser och fraktkostnader som uppstår för din beställning.

För leveranser utanför EU kan du bli föremål för ytterligare importtullar och skatter, som debiteras dig direkt av respektive nationell tullmyndighet när din leverans anländer. Dessa kostnader ska bäras av dig. För leveranser till följande länder är eventuella importtullar och skatter för närvarande redan inkluderade i våra slutpriser på www.pureskinfood.se, vilket innebär att du inte längre kommer att debiteras några ytterligare avgifter vid leverans: Storbritannien, Schweiz, Liechtenstein.

I vissa fall kan vi använda tekniska marknadsföringsåtgärder på www.pureskinfood.se för att erbjuda dig personliga priser eller rabatter som bygger på automatiserat beslutsfattande. I detta fall kommer du att informeras om eventuell personalisering i varje erbjudande.

5) Prenumerationer

Vi erbjuder prenumeration för vissa varor. Genom att beställa en prenumeration instruerar du oss att leverera de varor du har prenumererat på med vissa intervall (prenumerationsleveranser). Motsvarande varor och fraktkostnader kommer att debiteras vid varje prenumerationsleverans enligt ditt valda betalningsalternativ.

Alla våra prenumerationer är obegränsade, utan minimiperiod och kan sägas upp av endera parten när som helst och utan att ange någon anledning. Annulleringar kan göras via funktionen "Avsluta prenumeration här" i sidfoten på webbplatsen eller via e-post till sverige@pureskinfood.net. Prenumerationsleveranser, som vi redan har börjat genomföra innan vi mottog ditt uppsägningsmeddelande och har skickat en motsvarande fraktbekräftelse till dig, kommer fortfarande att debiteras.

Prisjustering: Varorna och fraktkostnaderna kan reduceras eller höjas under följande villkor för framtida prenumerationsleveranser. Vi förbehåller oss rätten att göra prisjusteringar om vi drabbas av kostnadsökningar eller kostnadsminskningar som är baserade på yttre omständigheter utanför vår kontroll. Sådana omständigheter inkluderar särskilt lagändringar, förändringar i kostnaderna för tillverkare, leverantörer, leverantörer av frakttjänster, externa tjänsteleverantörer eller underleverantörer, förändringar i produktions- och licenskostnader, förändringar i kostnaderna för hårdvaran eller mjukvaran som vi behöver, löneökningar och allmänna och betydande kostnadsförändringar till följd av ekonomisk inflation eller deflation. Varuprisförändringar sker endast i den mån våra egna kostnader för den specifika varan ökar eller minskar.
Du kommer att informeras via e-post om kommande prisändringar på dina prenumererade varor i god tid innan din nästa prenumerationsleverans. Du kan invända mot den kommande prisändringen fram till slutet av denna period genom att säga upp din prenumeration. I annat fall kommer annonserade prisändringar att anses accepterade av dig.

6) Betalnings- och leveransvillkor

För beställningar på www.pureskinfood.se accepterar vi betalningsalternativen som anges i webbshoppen. Betalning sker till det av oss angivna kontot. Förfallodagen för våra reklamationer börjar med mottagandet av varorna. Om fordringar inte betalas inom fjorton kalenderdagar har vi rätt att kräva lagstadgad dröjsmålsränta.

Alla varor som levereras av oss förblir vår egendom tills betalningen har skett i sin helhet.

www.pureskinfood.se skickas för närvarande till följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Nya Kaledonien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien.

Leverans sker till den leveransadress eller packstation som du angett. Vi har rätt att utföra beställningen i delleveranser. I detta fall står vi för eventuella extra fraktkostnader.

Beräknad leveranstid visas i ordersammanfattningen och är ungefärlig. Du kommer att informeras om eventuella leveransbegränsningar innan beställningsprocessen påbörjas på www.pureskinfood.se. Om vi hindras från att hålla leveranstiderna på grund av force majeure (t.ex. strejker, naturkatastrofer) eller andra omständigheter som vi inte är ansvariga för, kommer vi att informera dig så snart som möjligt. Leveranstiden förlängs med varaktigheten av dessa händelser. Om leverans blir omöjlig på grund av omständigheter som vi inte är ansvariga för har båda parter rätt att frånträda avtalet helt eller delvis. Vi kommer att informera dig om detta omgående.

Risken för förlust av eller skada på godset övergår (först då) till dig när du eller en av dig auktoriserad tredje part (som inte är transportören) har tagit varorna i besittning.

Om varor levereras till dig med uppenbara transportskador ber vi dig att omedelbart klaga till leveranstjänstleverantören och kontakta oss. Detta tjänar till att stödja våra anspråk mot leveranstjänstleverantören eller för att hävda dem hos försäkringsbolaget. Underlåtenhet att göra ett klagomål eller kontakta oss får inga konsekvenser för dina lagstadgade garantianspråk som konsument.

Vi kan lägga till "gratisprodukter" till din beställning på frivillig basis. Det finns ingen rätt till gratisprodukter. Om du säger upp avtalet måste även dessa returneras.

7) Erbjudande och ingående av avtal

Alla erbjudanden på www.pureskinfood.se är icke bindande.

Innan du slutligen lägger din beställning på www.pureskinfood.se kan du kontrollera dina uppgifter i beställningssammanfattningen för eventuella fel och korrigera dem vid behov. Genom att klicka på knappen "Skicka & betala" slutför du din beställning som betalningsskyldig och lämnar därmed ett bindande erbjudande om att sluta ett avtal med oss. Med förbehåll för din ångerrätt är du bunden till ditt erbjudande i tre arbetsdagar. Vi är inte skyldiga att acceptera detta erbjudande.

Vi kommer att bekräfta mottagandet av ditt erbjudande till den e-postadress du angett (kvitto eller orderbekräftelse). Denna bekräftelse innebär ännu inte att vi accepterar ditt erbjudande. Kontrollera att dina beställningsuppgifter är korrekta.

Det räknas inte heller som ett accepterande av ditt erbjudande om du har valt ett betalningsalternativ som kräver att du betalar i förskott eller som gör att du omedelbart debiteras eller debiteras ditt konto. Detta för att vi vill göra sådana betalningsalternativ tillgängliga för dig som en tjänst, men det kan vara omöjligt för oss att acceptera ditt erbjudande, till exempel på grund av leveransproblem eller otillgänglighet av varorna. Om vi inte accepterar ditt erbjudande kommer vi omedelbart att återbetala de belopp du har betalat i förskott.

Vi kan acceptera ditt erbjudande genom att bekräfta ditt köp via e-post (order- eller leveransbekräftelse) eller genom att skicka de varor du har beställt. Genom att acceptera ditt erbjudande ingås köpeavtalet.

8) Lagring av avtalstexten

Avtalstexten, det vill säga de allmänna villkoren som gäller vid tidpunkten för ingåendet av vårt avtal inklusive ångerrätt och din information om beställningsprocessen, lagras av oss. Du kommer att få kontraktstexten som gäller din beställning till den e-postadress du angett.

9) Ångerrättsinstruktioner för konsumenter

Som konsument har du lagstadgad rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Den lagstadgade ångerfristen börjar den dag då du (eller en av dig nämnd tredje part som inte är transportör) tog varorna i besittning. Om du har beställt varorna som en del av en enda beställning och dessa varor levereras separat, börjar ångerfristen den dag då du (eller en tredje part utsedd av dig, som inte är transportören) tog varan i besittning. För din beställning på www.pureskinfood.se ger vi dig en utökad ångerrätt på ytterligare 16 dagar för denna period - utöver din lagliga rätt.

Vid köp av nya, oanvända varor på www.pureskinfood.se ger vi dig - utöver din lagstadgade rätt - en förlängd ångerrätt på ytterligare 16 dagar. För alla nya varor har du därför totalt 30 dagar på dig att häva avtalet. Den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar gäller vid köp av märkta, begagnade varor. Märkta begagnade varor för vilka 14 dagars ångerrätt gäller erbjuds tydligt som "begagnade" eller "använda" och du kommer att informeras om dessa omständigheter och respektive ångerrätt igen innan du slutför din beställning. Begagnade varor kan endast vara varor som inte längre är nya på grund av mer än mindre tidigare användning, kan visa tecken på användning och erbjuds till ett lägre inköpspris än motsvarande nya varor.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, telefonsamtal eller e-post).

Du kan använda Ångerrättsmallen för detta, men detta är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen räcker det om du skickar meddelandet angående utövandet av din ångerrätt innan ångerfristen på 30 dagar har gått ut.

Ångerrätten gäller inte avtal för:

 • Tjänster när vi har utfört tjänsten fullt ut. Dock endast om vi har börjat uppfylla avtalet på grund av en uttrycklig begäran från dig (§ 10 österrikiska FAGG) före utgången av ångerfristen enligt § 11 österrikiska FAGG och du också antingen
  • innan tillhandahållandet av tjänsten påbörjas, har erkänt att du kommer att förlora din ångerrätt vid full utförande av avtalet, eller
  • du har uttryckligen bett oss att besöka dig för att få reparationsarbeten utförda
 • Varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som vi inte har kontroll över och som kan inträffa inom ångerfristen
 • Varor som är gjorda efter kundens specifikationer eller är tydligt skräddarsydda för personliga behov (t.ex. personliga hälsnings- eller gratulationskort)
 • Varor som snabbt kan förstöras eller vars sista förbrukningsdatum snart skulle överskridas (t.ex. lättfördärvliga livsmedel)
 • Varor som levereras förseglade och inte lämpar sig för retur av hälso- eller hygienskäl om deras försegling tagits bort efter leverans (t.ex. hygien- eller skötselprodukter)
 • Varor som på grund av sin natur var oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans
 • Alkoholdrycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som inte kan levereras tidigare än 30 dagar efter avtalets ingående och vars nuvarande värde beror på fluktuationer på marknaden över vilken vi har ingen kontroll
 • Ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram levereras i en förseglad förpackning om den inte är förseglad efter leverans
 • Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal för leverans av sådana publikationer
 • Tjänster inom områdena icke-bostadsboende, transport av varor, uthyrning av motorfordon och tillhandahållande av mat och dryck samt tjänster som tillhandahålls i samband med fritidsaktiviteter, i den mån en viss tid eller tidsperiod är avtalsenlig för vår utförande av kontraktet
 • tillhandahållande av digitalt innehåll som inte ska levereras på en fysisk databärare (t.ex. nedladdningar, e-böcker, ...) om vi har börjat uppfylla avtalet före utgången av ångerfristen enligt § 11 österrikiska FAGG ( det digitala innehållet har gjorts tillgängligt blev). Ångerrätten upphör dock endast i de fall du är skyldig att göra en betalning enligt avtalet, där du också är
  • uttryckligen har samtyckt till början av fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen,
  • har bekräftat att du är medveten om att du kommer att förlora din ångerrätt till följd av att kontraktet påbörjas i förtid och
  • vi har försett dig med en kopia eller bekräftelse i enlighet med § 5 (2) eller § 7 (3) i österrikiska FAGG

Vidare har du ingen rätt att frånträda kontrakt för brådskande reparations- eller underhållsarbeten där du uttryckligen har bett oss att besöka dig för att utföra detta arbete. Däremot är ångerrätten inte utesluten för andra tjänster som du inte uttryckligen efterfrågat eller för levererade varor som inte nödvändigtvis behövs som reservdelar för underhåll eller reparation.

Konsekvenser av återkallelse

Om du häver detta avtal effektivt kommer alla gjorda betalningar att återbetalas till dig senast inom 14 dagar efter mottagandet av din hävningsförklaring. Detta gäller inklusive betalda utgående fraktkostnader, men endast upp till beloppet av de billigaste standardfraktkostnaderna som erbjöds för din beställning.
För återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för din ursprungliga betalning. Du kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills antingen vi har mottagit de returnerade varorna eller så har du lämnat bevis på att varorna har returnerats.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Returfrist: Du måste skicka tillbaka varorna till den returadress som vi ska ge oss inom 30 dagar från den dag då du informerar oss om att detta avtal hävs. Returfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan returtiden på 30 dagar har gått ut.

Returfraktkostnader: Vi står för returfraktkostnaderna på grund av en annullering om du använder returetiketten som tillhandahålls av oss, varorna behöver inte skickas tillbaka av en speditör och returen skickas från något av följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien.
Denna landsbegränsning görs av affärsmässiga, juridiska och logistiska skäl utan någon avsikt att diskriminera.

Du kan hitta detaljerad information om returer här: https://www.pureskinfood.se/info/returer-och-aaterbetalningar

Slut på ångerrätt

10) Reklamationsrätt och garanti

Reklamationsrätt: Om inget annat anges gäller de allmänna lagstadgade garantibestämmelserna för alla nya, oanvända varor (begagnade varor erbjuds tydligt som "begagnade"). Garantin för defekter som orsakats av dig är utesluten. Detta gäller särskilt vid felaktig hantering, felaktig användning eller obehöriga reparationsförsök. Reklamationsrätten utesluts inte om varor blir oanvändbara inom sin normalt förväntade eller naturliga hållbarhetstid eller livslängd på grund av deras avsedda användning.

För märkta begagnade varor kan garantin reduceras till 1 år, i den mån detta är tillåtet enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning. Märkta begagnade varor som erbjuds under en reducerad garanti erbjuds tydligt som "begagnade" och du kommer att informeras om dessa omständigheter och den tillämpliga garantiperioden igen innan du slutför din beställning. Begagnade varor kan endast vara sådana som inte längre är nya varor på grund av tidigare och inte bara mindre användning, kan visa tecken på användning och erbjuds till ett billigare inköpspris än motsvarande nya varor.

Vi erbjuder ingen garanti för att de bilder som publiceras i webbshopen är identiska med de varor som faktiskt levereras.

Garanti: I den mån tillverkare av de varor som erbjuds av oss erbjuder frivilliga garantier, måste alla anspråk som härrör från detta göras gällande direkt mot tillverkaren. Vi accepterar inget ansvar på grundval av tillverkargarantier. Som konsument har du rätt att få denna garanti tillgänglig för dig skriftligen (t.ex. som en bilaga i leveransen eller i bruksanvisningen) eller på en annan permanent tillgänglig databärare (t.ex. e-post).

Dina lagstadgade garantirättigheter gentemot oss begränsas dock inte av några tillverkargarantier.

11) Bestämmelser om ansvar

Vi och våra ställföreträdare är inte ansvariga för skada på grund av mindre vårdslöshet, förutsatt att vi har en objektiv motivering och skadan inte har uppstått på grund av ett brott mot väsentliga avtalsförpliktelser.

Detta gäller inte ansvar för personskada och krav enligt produktansvarslagen. Här gäller lagbestämmelserna.

Skadeståndsanspråk gäller inte, om vi kan bevisa att vi inte har något fel i händelse av att leverans blir omöjlig på grund av omständigheter som vi inte är ansvariga för och vi frånträder avtalet helt eller delvis.

12) Sekretesspolicy

Bestämmelserna om dataskydd finns i sekretesspolicy.

13) Användbar lag

För varje avtal som ingås via www.pureskinfood.se gäller österrikisk lag, exklusive FN:s köplag och referensstandarder för internationell privaträtt, som överenskommits och används som grund. Detta lagval får dock inte leda till att du fråntas det skydd som beviljas dig genom tvingande bestämmelser i ditt bosättningsland (enligt Art. 6 Para. 2 Rom I-VO ).

14) Skiljenämnd och tvistlösning online

Vi erbjuder konsumenter för ett alternativt tvistlösningsförfarande hos följande alternativa tvistlösningsorgan: https://www.ombudsstelle.at

Konsumenter har också möjlighet att kontakta EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/odr

Du kan också skicka in ditt klagomål direkt till oss på: sverige@pureskinfood.net


Allmänna villkor för företagskunder (B2B)

Den 11.07.2024

Dessa allmänna villkor för företagskunder (B2B) , nedan kallade "AV-B2B", riktar sig uttryckligen uteslutande till kunder som lägger beställningar på www.pureskinfood.se som en del av driften av ett företag och andra köpavtal med niceshops GmbH som en företagare: (detta gäller även om du inte avslöjar din företagarstatus när avtalet ingås). För detta ändamål utgör dessa AV-B2B avtalsgrunden i den version som var aktuell vid tidpunkten för beställningen. För konsumenter gäller de allmänna villkoren i den övre delen av dessa villkor.

Översikt:

 1. Avtalspartner
 2. Giltighet och godkännande av dessa allmänna villkor för företagskunder (AV-B2B)
 3. Korrekthet och sekretess för dina uppgifter
 4. Varupriser och fraktkostnader
 5. Abonnemang
 6. Betalnings- och leveransvillkor
 7. Erbjudande och ingående av avtal
 8. Lagring av avtalstexten
 9. Returnering och återlämning
 10. Garanti & tillverkargaranti
 11. Villkor för ansvarsskyldighet
 12. Uppgiftsskydd
 13. Klausul om åtskiljbarhet, tillämplig lag och behörig domstol

Vi kan komma att uppdatera dessa allmänna villkor för B2B från tid till annan för att till exempel återspegla ändringar i vår praxis eller andra operativa, rättsliga eller regulatoriska skäl.

1) Avtalspartner

www.pureskinfood.se är en webshop i niceshops-gruppen. Niceshops-gruppen är specialiserad på utformning av webbutiker och logistisk inom e-handel och olika produktsegment. Din avtalspartner är:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Österrike

UID: ATU63964918
Företagsregister: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

E-post: sverige@pureskinfood.net
Telefon: (+43) 720 303050 5099

(nedan kallat "vi" eller "oss").

Det språk som är tillgängligt för beställningar, avtal, kundtjänst och annan information på www.pureskinfood.se är svenska.

2) Giltighet och godkännande av dessa allmänna villkor för företagskunder (AV-B2B)

Genom att ingå ett köpeavtal med niceshops GmbH bekräftar och godkänner du dessa AV-B2B och accepterar deras exklusiva tillämplighet.

Alla affärsrelationer mellan dig och oss omfattas uteslutande av dessa allmänna affärsvillkor i den version som gäller vid tidpunkten för din beställning via vår onlinebutik www.pureskinfood.se eller, vid andra inköpstransaktioner, vid tidpunkten för vårt erbjudande. Avvikelser från dessa AV-B2B eller motstridiga affärs- eller inköpsvillkor från din sida ska inte bli en del av avtalet - inte ens implicit - såvida inte annat överenskommits skriftligen. Detsamma gäller även om du i förväg invänder mot eller avvisar dessa allmänna affärs- och leveransvillkor i skriftliga beställningar. Våra bestämmelser om eventuella prislistor ska gälla i tillägg.

Vi kan ensidigt ändra dessa allmänna villkor i den mån det är nödvändigt för att eliminera eventuella efterföljande likvärdighetsproblem eller för att anpassa oss till ändrade juridiska eller tekniska villkor.

3) Korrekthet och sekretess för dina uppgifter

Du ansvarar för att se till att all information du lämnar är fullständig och korrekt vid alla tidpunkter.

För dina beställningar på www.pureskinfood.se måste du skapa ett kundkonto och ange ditt giltiga momsregistreringsnummer (UID) för att verifiera din företagarstatus. Om inget momsnummer anges, kommer din beställning att behandlas som en konsumenttransaktion i skattehänseende.

Eventuella ändringar av dina uppgifter måste rapporteras till oss eller så kan du uppdatera dem i ditt kundkonto. Du är ansvarig för att hålla dina åtkomstdata konfidentiella och skydda dem från obehörig åtkomst. Om du misstänker att din åtkomst eller andra uppgifter har missbrukats av obehöriga måste vi omedelbart informeras för att kunna förebygga fall av bedrägeri.

Vi förbehåller oss rätten att stänga kundkonton. Detta gäller särskilt om du bryter mot gällande lag, avtal eller våra riktlinjer.

4) Varupriser och fraktkostnader

Alla priser på varor som anges på www.pureskinfood.se är totalpriser och inkluderar alla skatter, men inkluderar inte fraktkostnader eller kostnader för montering eller installation. De belopp som anges vid beställningstillfället ska gälla i varje enskilt fall

Från ett visst beställningsvärde kan fraktkostnaderna komma att utgå. Du kan ta reda på mer om fraktkostnaderna i förväg här. Vid leverans mot kontant betalning tas en extra avgift ut av leverantören av leveranstjänsten för tjänsten (avgift för leverans mot kontant betalning). Denna debiteras direkt till dig av leverantören av leveranstjänsten.

Innan du slutför din beställning på www.pureskinfood.se informerar vi dig återigen i beställningssammanfattningen om alla priser och fraktkostnader som uppstår för din beställning.

För leveranser utanför EU kan ytterligare tullavgifter tillkomma, som debiteras dig direkt av respektive tullmyndighet. För leveranser till följande länder är eventuella tullar för närvarande redan inkluderade i våra slutpriser, vilket innebär att du inte längre kommer att debiteras några avgifter vid leverans: Storbritannien, Schweiz, Liechtenstein.

I vissa fall kan vi använda tekniska marknadsföringsåtgärder på www.pureskinfood.se för att erbjuda dig personliga priser eller rabatter som bygger på automatiserat beslutsfattande. I detta fall kommer du att informeras om eventuell personalisering i varje erbjudande.

5) Prenumerationer

Vi erbjuder prenumerationer för vissa varor. Genom att beställa en prenumeration ger du oss i uppdrag att leverera dina prenumererade varor till dig med vissa intervall (prenumerationsleveranser). Motsvarande varor och fraktkostnader kommer att debiteras vid varje prenumerationsleverans enligt din valda betalningsmetod.

Alla våra abonnemang är giltiga på obestämd tid, utan minsta löptid och kan sägas upp av båda parter när som helst och utan att ange skäl. Uppsägningar kan göras via funktionen "Avbryt abonnemangsavtal" här i sidfoten på webbplatsen eller via e-post till sverige@pureskinfood.net. Prenumerationsleveranser som vi redan har börjat utföra innan vi fick din uppsägning och som vi har skickat en motsvarande leveransbekräftelse till dig kommer fortfarande att debiteras.

Prisjustering: Kostnaderna för varor och frakt kan minskas eller ökas för framtida leveranser under följande villkor. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna om vi påverkas av kostnadsökningar eller kostnadsminskningar som beror på externa omständigheter utanför vår kontroll. Sådana omständigheter inkluderar i synnerhet förändringar i lagstiftningen, förändringar i kostnaderna för tillverkare, leverantörer, leverantörer av frakttjänster, externa tjänsteleverantörer eller underleverantörer, förändringar i produktions- och licenskostnader, förändringar i kostnaderna för hårdvara eller programvara som krävs av oss, löneökningar och allmänna och betydande kostnadsförändringar på grund av ekonomisk inflation eller deflation. Ändringar i priset på varor kommer endast att göras i den utsträckning som våra egna kostnader för de specifika varorna ökar eller minskar.

Du kommer att meddelas om förestående prisändringar för dina prenumererade varor via e-post i god tid före nästa prenumerationsleverans. Du kan invända mot den väntande prisändringen fram till slutet av denna period genom att säga upp din prenumeration. I annat fall anses meddelade prisändringar ha accepterats av dig.

6) Betalnings- och leveransvillkor

För beställningar på www.pureskinfood.se accepterar vi de betalningsmetoder som anges i webbutiken. För alla beställningar kan vi reservera minsta ordervärden. Betalning ska ske till det konto som vi anger i varje enskilt fall. Alla fakturabelopp gäller på avtalsdagen om inget annat anges. Vid utebliven betalning har vi rätt att kräva lagstadgad dröjsmålsränta. Vår skyldighet att fullgöra våra åtaganden ska upphöra under hela den tid som betalningsförseningen varar.

Rätten till kompensation är utesluten. Alla varor som levereras av oss förblir vår egendom tills full betalning av ersättningen inklusive eventuella tillhörande anspråk. All (ytterligare) försäljning, pantsättning och liknande av varorna före full betalning kräver vårt förhandsgodkännande.

Rätten till kompensation är utesluten

www.pureskinfood.se levererar för närvarande till följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Nya Kaledonien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien.

Leverans sker till den leveransadress eller packstation som du anger. Vi har rätt att utföra beställningen i delleveranser. I detta fall står vi för alla extra fraktkostnader som uppstår till följd av detta.

Den förväntade leveranstiden är en uppskattning. Du kommer att informeras om eventuella leveransbegränsningar innan beställningsprocessen inleds på www.pureskinfood.se. Om vi är förhindrade att hålla leveranstiderna på grund av force majeure (t.ex. strejker, naturkatastrofer) eller andra omständigheter som vi inte ansvarar för, kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt. Leveranstiden ska förlängas med varaktigheten av dessa händelser. Om leveransen är omöjlig på grund av omständigheter som vi inte ansvarar för har båda parter rätt att helt eller delvis frånträda avtalet. Vi kommer omedelbart att informera dig om detta. Om vi överskrider det förväntade leveransdatumet med tre veckor på grund av omständigheter som vi ansvarar för, kan du ge oss en rimlig tidsfrist. Om vi inte levererar inom denna tidsfrist får du häva avtalet

Risken för förlust eller skada på varorna övergår till dig när varorna överlämnas till fraktbolaget. Om varor med uppenbara transportskador levereras till dig måste ett klagomål göras till fraktbolaget.

Risken för förlust eller skada på varorna övergår till dig när varorna överlämnas till fraktbolaget

Om du inte tar emot varorna enligt överenskommelse (acceptansförsening) har vi rätt att antingen lagra varorna mot en lagringsavgift på 0,1 % av bruttofakturabeloppet per kalenderår eller del därav, eller att ta varorna i laglig förvaring på din bekostnad och risk.

7) Erbjudande och ingående av avtal

Alla våra erbjudanden är icke bindande.

Innan du slutligen lägger din beställning på www.pureskinfood.se kan du kontrollera dina uppgifter i beställningssammanfattningen för eventuella fel och korrigera dem vid behov. Genom att klicka på knappen "Skicka & Betala" slutför du din betalningspliktiga beställning och lämnar därmed ett bindande erbjudande om att sluta ett avtal med oss. Vi kommer att bekräfta mottagandet av ditt erbjudande till den e-postadress du angett (kvitto eller orderbekräftelse). Denna bekräftelse innebär ännu inte att vi accepterar ditt erbjudande. Kontrollera att dina beställningsuppgifter är korrekta.

Du är bunden till dina erbjudanden i sju arbetsdagar. Vi är inte skyldiga att acceptera dina erbjudanden.

Det räknas inte heller som ett godkännande av ditt erbjudande om du har valt ett betalningsalternativ på www.pureskinfood.se som du betalar genom i förskott eller som orsakar en omedelbar debitering eller kontodebitering. Detta för att vi vill göra sådana betalningsalternativ tillgängliga för dig som en tjänst, men det kan vara omöjligt för oss att acceptera ditt erbjudande, till exempel på grund av leveransproblem eller otillgänglighet av varorna. Om vi inte accepterar ditt erbjudande kommer vi omedelbart att återbetala de belopp du har betalat i förskott.

Vi kan acceptera dina erbjudanden genom att bekräfta ditt köp via e-post (order- eller leveransbekräftelse) eller genom att skicka de varor du har beställt. Genom att acceptera ditt erbjudande ingås köpeavtalet.

8) Lagring av avtalstexten

Avtalstexten, det vill säga de AV-B2B som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående samt din information om beställningsprocessen på www.pureskinfood.se, sparas av oss. Du kommer att få kontraktstexten som gäller din beställning till den e-postadress du angett.

9) Returer

Det finns ingen lagstadgad eller avtalsenlig ångerrätt.

Returer som inte görs under garantin kommer endast att accepteras med föregående skriftligt godkännande.

En (del)betalning beror på skicket på de returnerade varorna. Utgångna eller ruttna varor kommer inte att tas tillbaka eller ersättas.

10) Garanti & reklamationsrätt

Reklamationsrätt: De lagstadgade bestämmelserna gäller med följande begränsningar.

Varan ska inom 14 kalenderdagar efter leverans undersökas med avseende på påvisbara fel och vid behov reklameras omedelbart, annars anses varan vara godkänd och inga ytterligare rättsliga anspråk kan göras. Garantitiden för icke-upptäckbara fel som uppstår senare är 1 år och de måste rapporteras omedelbart efter att de blivit uppenbara. Den motsvarande bevisbördan överförs till dig 14 dagar efter leverans.

Vi förbehåller oss rätten att fritt välja mellan de lagstadgade garantiåtgärderna, även om vi kommer att sträva efter att nå en överenskommelse med dig. Om vårt första förbättringsförsök misslyckas har du rätt att häva avtalet.

Garantin för fel som orsakats av dig är utesluten. Detta gäller i synnerhet vid felaktig hantering, felaktig användning eller obehöriga reparationsförsök. För begagnade varor och B-varor gäller inte någon garanti. Märkta begagnade varor, för vilka garantin är utesluten, erbjuds tydligt som "begagnade" och du kommer att informeras om dessa omständigheter igen innan du slutför din beställning på www.pureskinfood.se. Det finns inget garantifel om varor blir oanvändbara inom sin normalt förväntade eller naturliga hållbarhetstid eller livslängd på grund av deras avsedda användning. Vi ger ingen garanti för att de bilder som publiceras i webbshoppen är identiska med de varor som faktiskt levereras. Avvikelser i mått, innehåll, material, vikt eller färgnyanser som orsakas av tillverkningsprocessen är tillåtna inom den vanliga industritoleransen.

Om du säljer varorna vidare till konsumenter och ger dem en lagstadgad garanti, gäller ovanstående villkor för din rätt till regress mot oss.

Garanti: Om tillverkarna av de varor som erbjuds av oss erbjuder frivilliga garantier, måste alla krav som härrör från detta göras gällande direkt mot tillverkaren. Vi tar inte på oss något ansvar på grund av tillverkargarantier.

11) Villkor för ansvarsskyldighet

Vi är endast ansvariga för skada som vi eller våra ställföreträdare har orsakat dig avsiktligt eller av grov vårdslöshet. Du bär bevisbördan för förekomsten av grov vårdslöshet.

Så långt det är lagligt tillåtet är ersättningen begränsad till den typiskt sett förutsebara skadan. Ersättning för följdskador och utebliven vinst är utesluten.

Detta gäller inte ansvar för personskada och krav enligt produktansvarslagen. Här gäller lagbestämmelserna.

12) Sekretesspolicy

Bestämmelserna om skydd av uppgifter eller data finns i vår sekretesspolicy.

13) Klausul om åtskiljbarhet, tillämplig lag och behörig domstol

Om enskilda bestämmelser i avtalet skulle vara ineffektiva, verkställbara, bli verkningslösa eller verkställbara efter avtalets ingående, ska giltigheten av resten av avtalet förbli opåverkad, i den mån detta är lagligt tillåtet.

För varje kontrakt som ingås via www.pureskinfood.se samt andra försäljningskontrakt med niceshops GmbH gäller österrikisk lag, exklusive FN:s köplag och referensnormerna för internationell privaträtt, enligt överenskommelsen och grunden. Platsen för utförandet är niceshops GmbHs huvudkontor. Ensam behörig domstol är Graz, Österrike.