Yeah, vi arbetar CO2-neutralt

Stolta kan vi officellt meddela:

Vår produktion har varit koldioxidneutral sedan 2018! Klimatskydd är viktigt för oss då det är en del utav vårt ansvar som företag.

Endast ekologiskt certifierade, rent vegetabiliska råvaror används för PURE SKIN FOOD-produkter. Vi har redan satt en ny kvalitetsstandard inom kosmetikaindustrin. Till skillnad från konventionellt jordbruk producerar ekologiskt jordbruk i genomsnitt 30% färre koldioxidutsläpp (källa: BOKU ). Med den klimatneutrala produktionenhar vi uppnått ännu en milstolpe - som vi verkligen är mycket glada över.

Klimatskydd nu! För det finns ingen planet B

Vi har bara en jord. Earth Overshoot Day kommer tidigare varje år när vi överanstränger resurserna.

No Planet B GmbH - det är namnet och credo för vårt företag som ligger bakom varumärket Pure Skin Food. Det är vår gemensamma vision att erbjuda holistiskt hållbara alternativ, att tillsammans tänka framåt och att ändra status quo i branschen.

Våra 3 pelare för klimatneutralitet

För att uppnå målet klimatneutralitet har vi tagit fram en hållbarhetsstrategi baserad på tre pelare:

1. Prevention

Det är naturligtvis bäst att undvika utsläpp så mycket som möjligt. Det är därför vi försöker orsaka så lite CO2 som möjligt. Tack vare den höga energieffektiviteten i vår nybyggda produktionsanläggning och lager, användningen av e-bilar och 100% grön el - delvis från vårt eget solcellsanläggning med 200 kWp - gör vi det också mycket bra på många områden.

Vi uppmärksammar även hållbarhet och miljövänlig produktion när vi väljer våra leverantörer och partners. Till exempel i Österrike och Schweiz är frakten av paketen också klimatneutral.

2. Reduction

Där utsläpp inte kan undvikas letar vi efter sätt att stävja dem. Och även här gör vi vårt bästa med följande åtgärder för att hålla våra koldioxidutsläpp så låga som möjligt:

 • Hållbar konstruktion med mycket trä och hög energieffektivitet
 • E-bilar för affärsresor
 • Enheter med högsta energieffektivitet
 • Workticket för kollektivtrafiken för våra anställda
 • Uppvärmning och kylning med spillvärme från angränsande biogasanläggning
 • Plastfria, miljövänliga fraktmaterial med limfri förslutning
 • Samvetsgrann återvinning av avfall och värdefullt material
 • Regional och till stor del ekologisk mat i matsalen

Vi beräknar de resulterande utsläppen årligen och försöker alltid att förbättra oss.

3. Compensation

De utsläpp som vi inte kan undvika använder som en möjlighet till att stödja ekosociala projekt som vi anser vara mycket vettiga. De som på lång sikt bidrar till den totala utsläppsminskningen. I år stöder vi särskilt Helioz -projektet i Bangladesh.

I många delar av Bangladesh finns inget säkert dricksvatten tillgängligt. Att det först måste kokas har flera nackdelar:

 • Ved måste samlas in, vilket bidrar till avskogning
 • Vid kokningen avges CO2
 • Särskilt kvinnor måste ägna mycket tid åt att samla ved
 • Många människor, särskilt barn, har andningsproblem på grund av konstant rök i hemmet

Med WADI har Helioz därför utvecklat en kostnadseffektiv, soldriven enhet med vilken förorenat dricksvatten säkert kan steriliseras med solljus. Vattenburna sjukdomar som kolera eller polio kan därmed undvikas. Med projektet i Bangladesh och andra länder bidrar Helioz med ett viktigt bidrag till att uppnå FN:s Sustainable Development Goals (SDGs).

#wearethechange

Det är dags att agera nu och aktivt genomföra klimatskyddsmål. Vi är stolta över att ha arbetat klimatneutralt sedan 2018. Var och en av oss kan göra vårt bidrag till klimatförändringarna. We care! You too?